43- CAN XIX. Rehabilitación en Espolla
 
El projecte tracta la construcció existent com qui habita una runa, amb un objectiu doble: aprofitar tota la seva materialitat i reduïr els costos. La intervenció passa pràcticament desapercebuda des de l’exterior però redefineix radicalment la configuració interior de l’espai.
L’edifici actual es pot entendre com la suma de tres parts: façanes, estructura de volta de pedra de la planta baixa i murs de pedra de la planta primera. Com que la coberta és inexistent, aquest murs no tenen caràcter estructural.
Aquesta lectura permet imaginar l’edifici com una mena de podi de pedra (a la cota del terreny del darrera), amb una planta primera lliure de condicionants. En aquesta plataforma construïm el nou habitatge, darrera les façanes de pedra, girant al voltant d’un pati que organitza les estances i il.lumina la planta baixa, amb un programa molt més indeterminat que complementa l'habitatge.

43- CAN XIX. Rehabilitación en Espolla
 
Equipo de proyecto
Pau Vidal
Situación
Espolla, Girona
Programa
Vivienda unifamiliar
Fecha de proyecto
2016
Cliente
-
Consultores
Gerard Claveria, Garbiñe Muñoz, Jaume Pastor, Jaime Aballí
Superficie
214
Presupuesto
-
Estado
En construcción
 

 

T. 679 01 74 46

Pere IV 29-35-5-1

08018 Barcelona