041- SANT MARTÍ. Biblioteca y Escuela infantil
 
EL BARRI. El barri de Sant Martí de Provençals defineix la seva identitat actual a partir dels corrents migratoris dels anys cinquanta del segle passat, mantenint aquest caràcter popular encara a dia d’avui. El barri té una textura mixta, una barreja entre la prolongació de la lògica compacte de l’eixample burgès i l’urbanisme propi de la segona meitat del segle XX.
ESPAI PÚBLIC. L’espai públic és fragmentat i divers, però manté un elevat potencial. Els equipaments del barri també s’han anat construint en les proximitats de la parcel.la proposada, pal•liant el dèficit original d’edificis públics. La parcel•la que ha d’acollir el nou equipament és un solar guanyat allà on només hi havia un buit. L’edifici que proposem és sensible  a aquesta qualitat, essent permeable a la llum de manera uniforme per totes les seves cares.
USOS MÚLTIPLES. La juxtaposició de programes és el que més defineix el nou edifici. De totes les possibilitats combinatòries prioritzem clarament una escola bressol que es desenvolupa íntegrament en planta baixa, amb un pati exterior continu per totes les aules en la franja més assolellada de la parcel•la.  A partir d’aquí organitzem la resta del programa com a plataformes d’espai públic.
 

041- SANT MARTÍ. Biblioteca y Escuela infantil
 
Equipo de proyecto
Pau Vidal, Jordi Raventós
Situación
Sant Martí de Provençals, Barcelona
Programa
Biblioteca, Arxiu, Escola Bressol
Fecha de proyecto
Concurso 2015
Cliente
BIMSA
Superficie
3640
Estado
Concurso

T. 679 01 74 46

Pere IV 29-35-5-1

08018 Barcelona